Nachrichten

07.09.2022

SC PCB-ELECTRA SRL finalizează proiectul ”Extinderea capacității de producție a PCB-ELECTRA”, cod SMIS 111026.

27.08.2020

SC PCB-ELECTRA SRL anunță finalizarea proiectului ”Extinderea capacității de producție a PCB-ELECTRA”, cod SMIS 111026.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

SC PCB-ELECTRA SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității companiei PCB-ELECTRA SRL și a productivității muncii în vederea consolidării poziției companiei pe piața de profil.

 

Obiectivul specific al proiectului este creșterea capacității de producție a companiei prin achiziția de noi echipamente în vederea creșterii volumului de produse (circuite imprimate) cu minim 50% pana la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției.

 

Rezultate proiect:

- Achiziție de echipamente tehnologice (15 echipamente)

- Achiziție active necorporale: Licenta Visual CAM

- Recertificare sistem integrat de management (ISO 9001 si ISO 14001)

- Achiziție servicii de recertificare produs (UL)

- Participare ca expozant la târg internațional de specialitate

- Angajare o persoana din categoria persoanelor defavorizate

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.540.317,70 lei.

Finanțarea nerambursabilă este in valoare de 1.776.907,13 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 1.652.042,49 lei.

 

Proiectul s-a implementat în localitatea Iași, județul Iași, în perioada 17.09.2018 – 24.08.2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro.

 

The New PCB-ELECTRA Factory

12.05.2020

Even though these times are difficult and complicated, we find a glimpse of joy in having managed to complete the relocation of our production facility in the space of the new electronic industry center of ELECTRA Group.

 

The moving process lasted longer than initially anticipated as, in parallel with the relocation activities, we have also implemented an expansive modernization plan. However, due to the new working conditions and production adjustment measures, we are recovering at a fast pace.

 

In our new PCB-ELECTRA printed circuit board factory, the production facilities are ultra-modern and the large spaces allow the optimization and streamlining of the production flow.

At the same time, we have commissioned new production equipment, which translates into an increased production capacity, a high quality standard and a decrease in delivery time. The most important investments have been the following:

- Metallization line

- Photoresist development line

- Insulator

- Pumice line

- Laminator

- Drilling robot

- Scoring robot

- Drying oven

 

At the moment, we have taken all the necessary measures and precautions to protect ourselves and our clients against the spread of Covid-19 and we will, hopefully, maintain our production activities for as long as the current situation will allow it.

 

 

Der Export beträgt 60% unserer Produktion

20.01.2017

Das Portfolio ausländischer Kunden der PCB-ELECTRA wies eine kontinuierliche Steigerung im Laufe der Zeit auf und derzeit werden 60% der Produktion an Kunden in europäischen Ländern exportiert:

 

Österreich

Frankreich

Italien

Norwegen

Deutschland

Großbritannien

 

Die restlichen 40% decken die Anforderungen der ELECTRA-Firmengruppe und anderer rumänischer Kunden ab.

Neuigkeiten

PCB-ELECTRA, Teil der ELECTRA Gruppe, ist ein 100% iges Privatunternehmen mit UL-Zertifizierung und mit über 15 Jahren Erfahrung in der Leiterplattenproduktion.