Noutati

SC PCB-ELECTRA SRL finalizează proiectul ”Extinderea capacității de producție a PCB-ELECTRA”, cod SMIS 111026.

27.08.2020

SC PCB-ELECTRA SRL anunță finalizarea proiectului ”Extinderea capacității de producție a PCB-ELECTRA”, cod SMIS 111026.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

SC PCB-ELECTRA SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității companiei PCB-ELECTRA SRL și a productivității muncii în vederea consolidării poziției companiei pe piața de profil.

 

Obiectivul specific al proiectului este creșterea capacității de producție a companiei prin achiziția de noi echipamente în vederea creșterii volumului de produse (circuite imprimate) cu minim 50% pana la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției.

 

Rezultate proiect:

- Achiziție de echipamente tehnologice (15 echipamente)

- Achiziție active necorporale: Licenta Visual CAM

- Recertificare sistem integrat de management (ISO 9001 si ISO 14001)

- Achiziție servicii de recertificare produs (UL)

- Participare ca expozant la târg internațional de specialitate

- Angajare o persoana din categoria persoanelor defavorizate

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.540.317,70 lei.

Finanțarea nerambursabilă este in valoare de 1.776.907,13 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 1.652.042,49 lei.

 

Proiectul s-a implementat în localitatea Iași, județul Iași, în perioada 17.09.2018 – 24.08.2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro.

 

The PCB Factory

PCB-ELECTRA a fost infiintata in 2008 prin separarea sectiei de circuite imprimate din compania-mama ELECTRA, preluand in intregime personalul instruit, tehnologiile de productie si know-how-ul tehnologic obtinut pana atunci.